Vad behöver du hjälp med?

I rutorna nedan ser du några av de tjänster vi erbjuder.

img

Trädgårdsskötsel

Vi kan hjälpa dig med flera olika typer av trädgårdsskötsel. Detta är fallet oavsett om du är privatperson eller om du kontaktar oss åt ett företags eller någon typ av förenings vägnar. Vi ser till att du får en vacker trädgård där det är lätt att trivas och där man kan spendera mycket tid.

img

Skötsel av andra grönområden

Vi erbjuder inte bara trädgårdsskötsel, utan även skötsel av andra typer av grönområden som parker och liknande. Detta kan inkludera storskalig gräsklippning, lövupptag, sandning och andra liknande tjänster.

img

Beskärning

Vi finns också här för att hjälpa dig med olika typer av beskärning. Det kan till exempel handla om beskärning av fruktträd, prydnadsträd, buskar och häckar. Dessutom kan vi röja bort sly.

img

Trädfällning och stubbfräsning

I vissa fall kan träd utgöra en fara för allmänheten eller för dig som privatperson. Det kan till exempel handla om att trädet i fråga vuxit sig för stort och riskerar att falla över människor och/eller byggnader. Oavsett vad skälet till att ett träd behöver fällas är kan vi hjälpa dig med det på ett säkert sätt. Vi kan även ta bort alla spår av trädet med stubbfräsning.